ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βαθμοί

2016

100-90

80-89,5 70-79,5 60-69,5 59,5-50

49,5-0

Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ Φροντιστήριο Εκπαίδευση ΕΛΛΑΣ
Αρχαία 22,3% 2,8% 32,7% 8% 19,3% 10,7% 10,9% 11,9% 7,9% 14% 6,9% 52,6%
Λατινικά 55,5% 19% 18,5% 14,6% 11% 13,1% 7% 11,8% 5% 10,6% 3% 30,9%
Ιστορία 47,5% 11,7% 22,8% 13,2% 12,9% 10,2% 5,4% 8,9% 3,5% 8,2% 7,9% 47,8%
Έκθεση 11,9% 1,3% 47,3% 14,1% 32,8% 28,4% 7,5% 27,8% 0,5% 15,8% 0% 12,6%


Οι Άριστες Βαθμολογίες των Μαθητών μας (100-90)

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ελλάδας