ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βαθμοί

2016

100-90

80-89,570-79,560-69,559,5-50

49,5-0

Φροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣΦροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣΦροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣΦροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣΦροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣΦροντιστήριο ΕκπαίδευσηΕΛΛΑΣ
Αρχαία22,3%2,8%32,7%8%19,3%10,7%10,9%11,9%7,9%14%6,9%52,6%
Λατινικά55,5%19%18,5%14,6%11%13,1%7%11,8%5%10,6%3%30,9%
Ιστορία47,5%11,7%22,8%13,2%12,9%10,2%5,4%8,9%3,5%8,2%7,9%47,8%
Έκθεση11,9%1,3%47,3%14,1%32,8%28,4%7,5%27,8%0,5%15,8%0%12,6%


Οι Άριστες Βαθμολογίες των Μαθητών μας (100-90)

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ελλάδας