Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  • Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Περιλαμβάνει τα πλέον κρίσιμα μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία και Έκθεση.

ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

1Ο  ΕΤΟΣ – Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Νομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  • Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία, Λατινικά και Έκθεση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες

  • Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού: Έκθεση και Μαθηματικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ για Παιδαγωγικές Επιστήμες

  • Περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού: Έκθεση και Μαθηματικά.

2ο  ΕΤΟΣ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

  • Περιλαμβάνει τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τους Διευθυντές του Εκπαιδευτηρίου.
  • Διαγνωστικό Διαγώνισμα σε 2 μαθήματα για την κατάταξη του μαθητή σε τμήμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 μόνο με προκαθορισμένο ραντεβού.