Ξένες γλώσσες για όλες τις κατευθύνσεις. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.