Η Γραμματεία μας αποτελείται από 5 δυναμικούς ανθρώπους – Επιστήμονες,
όλοι με διακρίσεις και σημαντικές σπουδές.
Έχουν πολύχρονη εμπειρία στη θέση αυτή.

Βασιλική Ζωητού
Μαζί μας 30 χρόνια 

Πτυχιούχος Νηπιοβρεφοκόμων. Γνωρίζει Αγγλικά. Τομείς: Φορολογικά – Διοικητικά – Ασφαλιστικά – Εργασιακά, Γραμματειακή Εποπτεία Αποφοίτων – Συντονισμός Γραμματείας.

Ντινέλα Σουρλάντα
Μαζί μας 24 χρόνια 
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γνωρίζει Αγγλικά. Γραμματέας Διοίκησης, Υπεύθυνη Ροής Προγράμματος.

Χρήστος – Μάριος Ρούντος
Μαζί μας 10 χρόνια
Πτυχιούχος Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Γραμματειακή Εποπτεία Β’ Λυκείου.

Άρτεμις Ρούντου
Μαζί μας 6 χρόνια
Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (ΕΚΠΑ). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας (ΕΚΠΑ). Γνωρίζει επίσης και Αγγλικά. Γραμματειακή Εποπτεία Α΄ και Γ΄ Λυκείου.

Νίκος Τριαντόπουλος
Μαζί μας 3 χρόνια
Τελειόφοιτος Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Τμήμα Θεολογίας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Υπεύθυνος Γ΄ Κτιρίου.