Η Γραμματεία μας αποτελείται από 5 δυναμικούς ανθρώπους – Επιστήμονες,
όλοι με διακρίσεις και σημαντικές σπουδές. Έχουν πολύχρονη εμπειρία στη θέση αυτή.

Βασιλική Ζωητού
Μαζί μας 31 χρόνια 

Πτυχιούχος Νηπιοβρεφοκόμων. Τομείς: Φορολογικά – Διοικητικά – Ασφαλιστικά – Εργασιακά, Γραμματειακή Εποπτεία Αποφοίτων – Συντονισμός Γραμματείας.

Ντινέλα Σουρλάντα
Μαζί μας 25 χρόνια 
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γνωρίζει Αγγλικά. Γραμματέας Διοίκησης, Υπεύθυνη Ροής Προγράμματος.

Χρήστος Ρούντος
Μαζί μας 11 χρόνια
Πτυχιούχος Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Υπεύθυνος βιβλίων και Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

Άρτεμις Ρούντου
Μαζί μας 7 χρόνια
Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (ΕΚΠΑ). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας (ΕΚΠΑ). Γνωρίζει επίσης και Αγγλικά. Γραμματειακή Εποπτεία Α’ και Γ’ Λυκείου.

Νίκος Τριαντόπουλος
Μαζί μας 5 χρόνια
Τελειόφοιτος Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Τμήμα Θεολογίας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Γραμματειακή Εποπτεία Β’ Λυκείου.

 

Υπεύθυνος Σώματος Επιτηρητών Διαγωνισμάτων και Υπεύθυνος υλοποίησης
προωθητικών ενεργειών-διαφήμισης του Εκπαιδευτηρίου μας

Παύλος Παυλόπουλος
Μαζί μας 32 χρόνια

Συντονίζει τους Επιτηρητές και την όλη διαδικασία των Διαγωνισμάτων.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., μεταπτυχιακός φοιτητής στη “Διασφάλιση Ποιότητας”. Συνεργάτης της “Εκπαίδευσης” από το 1988. Επιθεωρητής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ISO. Έχει συμμετοχή σε πολλά τεχνικά έργα (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. Γνώση ms Office και προγραμματισμού Η/Υ: Fortran, C++. Εμπειρία σε λειτουργία συστημάτων Unix και βάσεων δεδομένων.