ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ


Σας καλούµε την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, στις 18:00, να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό Σεµινάριο µε θέµα:
Η ορθή Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού

Είναι µια προσπάθεια να σας βοηθήσουμε στην κρίσιμη αυτή διαδικασία, που καθορίζει σημαντικά το Επαγγελματικό σας Μέλλον, και αν δεν γίνει σωστά, πολύ δύσκολα διορθώνεται.

Πρόγραμμα

17:45 Σύνδεση µε το Διαδικτυακό Αµφιθέατρο


18:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου

• Αξία και Ανάγκη του Σεµιναρίου

• Το φαινόµενο του Γαµήλιου Μπουφέ

• Ποιοί εξ ορισµού είναι Κακοί Σύµβουλοι

• Τι δηλώνω όταν δεν έχω έντονη επιθυµία για κάποια σχολή.

• Αλλάζω συνεχώς επιθυµίες. Τι να κάνω;

• Τα µόρια των πρώτων

• Ποιές και πόσες σχολές δηλώνουµε;

• Ποιές δεν δηλώνουµε;


18:15 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Μαθηµατικός – Ερευνητής – Σύµβουλος Σταδιοδροµίας: Εισήγηση – Οπτική παρουσίαση

• Φιλοσοφία της Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού

• Το Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό

• Πως δηλώνονται οι Σχολές

• Κριστήρια Ιεράρχησης Σχολών

• Τα 4 βήµατα για την ορθή Συµπλήρωση

• Οι επιπτώσεις εάν παραληφθεί κάποιο βήµα

• Τα συνήθη σφάλµατα στην Συµπλήρωση

• Πότε οριστικοποιούµε το Μηχανογραφικό

• Και αν αλλάξω γνώµη µετά;

• Παρουσίαση του Portal “ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ”: βασικότατο εργαλείο για την Συµπλήρωση

• Ζωντανά (στην οθόνη) Εικονική Συµπλήρωση ενός τυπικού Μηχανογραφικού.


19:45 ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ, Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

• Σύντοµη παρουσίαση των Σχολών

– κατά οµάδες
– κατά επαγγέλµατα

• Συγγενείς σχολές

• Φαινοµενικά συγγενείς, αλλά ουσιαστικά διαφορετικές σχολές

• Φαινοµενικά διαφορετικές, αλλά ουσιαστικά συγγενείς σχολές.


20:15 Απαντήσεις σε Γραπτές Ερωτήσεις των Μαθητών – Γονέων.

Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν µετά το τέλος των εισηγήσεων. Τις στέλνετε ηλεκτρονικά στο email του Εκπαιδευτηρίου info@ekpedefsitheoritiko.grΔείτε τη πρόσκληση σε μορφή pdf