Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται!

Το Φροντιστήριο Εκπαίδευση Θεωρητικό σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ταυτόχρονα όμως θα θέλαμε να μοιραζόμαστε τη χαρά για την επιτυχία σου / του παιδιού σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

Παρακαλούμε, διαβάστε το κείμενο της συγκατάθεσης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και απαντήστε όπως επιθυμείτε!

Ευχαριστούμε πολύ!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας στο Φροντιστήριό μας, Εκπαίδευση Θεωρητικό (Β. Τριπαμπούκης & ΣΙΑ ΙΚΕ), για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα Επιτυχίας και τη σειρά εισαγωγής (μέχρι την 30η σειρά) στον Κατάλογο με τους Επιτυχόντες μας.

Θεωρούμε τιμή μας να έχουμε και το δικό σας όνομα / το όνομα του παιδιού σας στον παραπάνω Κατάλογο, ο οποίος είναι σε έντυπη (Ενημερωτικό Έντυπο, ανάρτηση στην είσοδο του 1ου ορόφου) και σε ηλεκτρονική μορφή (website Φροντιστηρίου, ekpedefsitheoritiko.gr)

  1. Πηγή πληροφόρησης
Το Φροντιστήριο συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά ή τους Γονείς σας. Δεν ζητάμε, ούτε κάνουμε δεκτούς τους προσωπικούς κωδικούς σας που σας δίνουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο, στα αποτελέσματα των βαθμών και στην ανακοίνωση της επιτυχίας σε σχολή, στις αντίστοιχες πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας.
  1. Ποιά προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Όνομα & Επώνυμο, Τμήμα επιτυχίας, σειρά επιτυχίας (μέχρι την 30η) του Μαθητή.

Για τους Μαθητές που έχουν συγκεντρώσει υψηλά Μόρια εισαγωγής (μόρια 2018 Νομικής Κομοτηνής και πάνω), στους Καταλόγους των Επιτυχόντων μας αναγράφονται και τα Μόρια του Μαθητή.

  1. Διαβίβαση δεδομένων

ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα  τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργάτες μας (γραφίστας, εταιρία εκτύπωσης) που μας φτιάχνουν την ιστοσελίδα και τα έντυπά μας.

  1. Χρόνος επεξεργασίας

Το φροντιστήριο θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 10 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης.

  1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα:

  • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το Φροντιστήριο.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Φροντιστηρίου  εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού.
  • Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Φροντιστηρίου, κ. Σοφία Τριπαμπούκη (2106120125, 2108064630, Φόρμα Επικοινωνίας). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημά σας στο email  μας (Φόρμα Επικοινωνίας) ή εγγράφως στη διεύθυνση Όθωνος 2, Μαρούσι, τκ. 15122 και  το Φροντιστήριο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης,  ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Αποτελέσματα!!

και Καλές Σπουδές!!

Εκπαίδευση Θεωρητικό