Εκπαίδευση Θεωρητικό

2012 – 2019

Μόνο τα τελευταία επτά χρόνια είχαμε:

 

◊ 642 Φοιτητές με μόρια Νομικής!

 

◊ 161 Πρωτεύσαντες, με σειρά εισαγωγής στη Σχολή τους, από 1ος έως 10ος!

 

◊ 120 Αριστεύσαντες, με σειρά εισαγωγής στη Σχολή τους, από 11ος έως 20ος!

  

*Δείτε εδώ τα τα πλήρη στοιχεία ανά έτος, από το 1999!