Άρθρα

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας για Β΄ και Γ΄ Λυκείου – ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

Τα Θερινά Μαθήματα Προετοιμασίας για Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο Φροντιστήριο Εκπαίδευση Θεωρητικό αποτελούν ένα βασικό και ουσιαστικό βήμα για την καλύτερη και πιο ομαλή μετάβαση του μαθητή στην ύλη των μαθημάτων της προσεχούς τάξης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 εβδομάδες για την Γ΄ Λυκείου, 14 Ιουνίου με 23 Ιουλίου και 5 εβδομάδες για την Β΄ Λυκείου, 22 Ιουνίου με 23 Ιουλίου.

Στο διάστημα αυτό οι μαθητές:

 • εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα με κριτήριο την ομοιογένεια του κάθε γκρουπ και διδάσκονται την ύλη από πέντε, διαφορετικούς για κάθε μάθημα, καθηγητές,
 • παραλαμβάνουν την πλήρη σειρά των Βιβλίων του Φροντιστηρίου μας στα οποία είναι συγγραφείς οι καθηγητές μας,
 • λαμβάνουν Ατομικό Πρόγραμμα Μελέτης και διαχείρισης χρόνου,
 • προετοιμάζουν όλες τις εργασίες σπιτιού γραπτώς,
 • τυγχάνουν Προσωπικής Συνέντευξης με τον Υπεύθυνο Τάξης με σκοπό τον απολογισμό και την εκτίμηση των ατομικών στόχων,
 • λαμβάνουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Επαναλήψεων για το διάστημα 17 με 30 Αυγούστου.

 

Από τις 23 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου οι μαθητές είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα με σκοπό να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις Καλοκαιρινές τους Διακοπές!

 

Το Θερινά μαθήματα προετοιμασίας ολοκληρώνονται:

 • με την συμμετοχή των μαθητών στα 3ώρα Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα από τις 31 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου,
 • με την Διόρθωση των Διαγωνισμάτων στην Τάξη την πρώτη εβδομάδα της Χειμερινής Περιόδου, 6 με 10 Σεπτεμβρίου.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

 • το Εκπαιδευτήριό μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στη δια ζώσης διδασκαλία,
 • όλες οι αίθουσές μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να εξυπηρετούν την ταυτόχρονη αλλά και την παράλληλη εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων,
 • μεριμνούμε για την κάλυψη τυχόν αποριών και κενών στην ύλη παρέχοντας δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές μας.

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου μας για το πλήρες πρόγραμμα και τα Ανεξάρτητα Τμήματα Έκθεσης.