ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  Ενημέρωση για Σχολές και Επαγγέλματα

  • Αναλυτική παρουσίαση των Σχολών και των επαγγελματικών τους προοπτικών από διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες.
  • Περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις και, κυρίως, διάλογο των Εισηγητών με τους συμμετέχοντες μαθητές και Γονείς.
  • Διεξάγονται ως ΗΜΕΡΙΔΕΣ κάθε Φεβρουάριο και Απρίλιο σε κεντρικό κινηματογράφο χωριστά για την Α΄, για την Β΄ και για την Γ΄ Λυκείου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νέου Εξεταστικού

Αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών

  • στις Κατευθύνσεις
  • στα Μαθήματα
  • στις Σχολές ανά πεδίο
  • στον Υπολογισμό Βαθμολογίας

Αφορά μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Αναλύεται η Γενική Λογική στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

         οι Παράμετροι για την ιεράρχηση των Σχολών

         τα πιθανά σφάλματα στη συμπλήρωση

Γίνεται σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο Σπουδών των Σχολών.

Εισηγητές είναι οι Διευθυντές του Εκπαιδευτηρίου και Ειδικός Επιστήμων σε Εκπαιδευτικά Θέματα.

Αφορά μαθητές Γ΄ Λυκείου και Αποφοίτους.

Βασικός εισηγητής: Στράτος Στρατηγάκης

seminario-enimerosis-diana