ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ενημέρωση για Εξεταστικό Σύστημα, Σχολές και Επαγγέλματα

 • Διαδραστικό Σεμινάριο με συνεχή επικοινωνία μαθητών – εισηγητών μέσω γραπτών ερωτήσεων
 • Παρουσίαση Συστήματος Εισαγωγής στα ΑΕΙ
 • Αναλυτική Παρουσίαση όλων των Σχολών – των Προγραμμάτων Σπουδών, των Μεταπτυχιακών και των Ειδικοτήτων τους.
 • Παρουσίαση Επαγγελμάτων από Έμπειρους Επαγγελματίες
 • Μύθοι και πραγματικότητα
 • Αρνητικά και Θετικά στοιχεία κάθε επαγγέλματος
 • Επικοινωνία “διαφορετικών” μεταξύ τους επαγγελμάτων
 • Κριτήρια Επιλογής Επαγγέλματος – Λάθη στην Επιλογή και πώς διορθώνονται
 • Στρεβλές εικόνες και λανθασμένες αντιλήψεις για κάποιες σχολές και επαγγέλματα

Διεξάγονται ως ΗΜΕΡΙΔΕΣ κάθε Φεβρουάριο και Απρίλιο σε κεντρικό κινηματογράφο χωριστά για την Α΄, για την Β΄ και για την Γ΄ Λυκείου.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ

 • Βασικές αρχές δημιουργίας Προγράμματος Διαβάσματος
 • Τρόποι ορθής Διαχείρισης Χρόνου
 • Με αναλυτικές οπτικές παρουσιάσεις αλλά και πρακτικές Ασκήσεις την ώρα του Σεμιναρίου

Διεξάγονται ως ΗΜΕΡΙΔΕΣ κάθε Σεπτέμβριο σε κεντρικό κινηματογράφο χωριστά για την Β΄ και για την Γ΄ Λυκείου. [Μόνο για Μαθητές του Εκπαιδευτηρίου]

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Με την επιμέλεια δύο εξειδικευμένων Επιστημόνων
 • Αναλυτικές οδηγίες για τις Διαδικασίες των προφορικών Εξετάσεων
 • Τα δικαιώματα των Μαθητών την ώρα της Εξέτασης
 • Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
 • Μικτή εξέταση – Προφορική και Γραπτή
 • Ερωτήσεις – Απορίες Μαθητών

Πραγματοποιείται τον Ιανουάριο κάθε έτους. [Μόνο για Μαθητές του Εκπαιδευτηρίου]

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 • Διαδραστικό Σεμινάριο, με συνεχή επικοινωνία μαθητών – εισηγητών μέσω γραπτών ερωτήσεων
 • Φιλοσοφία Συμπλήρωσης Μηχανογραφικών
 • Πώς δηλώνονται οι Σχολές
 • Κριτήρια Ιεράρχησης
 • Βήματα Συμπλήρωσης
 • Συνήθη σφάλματα
 • Ζωντανή Συμπλήρωση ενός Εικονικού Μηχανογραφικού

Εισηγητές είναι οι Διευθυντές του Εκπαιδευτηρίου και Ειδικός Επιστήμων σε Εκπαιδευτικά Θέματα.

Βασικός εισηγητής: Στράτος Στρατηγάκης

Πραγματοποιείται με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα και αφορά μαθητές Γ΄ Λυκείου και Αποφοίτους. [Μόνο για μαθητές του Εκπαιδευτηρίου]

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ

 • Ατομικές 45λεπτες συναντήσεις Μαθητών / Γονέων με τη Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με τους Διευθυντές του Εκπαιδευτηρίου.
 • Έλεγχος για πιθανά λάθη στη σειρά προτίμησης.
 • Έλεγχος για πλήρη γνώση κάθε σχολής που έχει δηλωθεί.
 • Έλεγχος των λόγων που απορρίφθηκαν σχολές.

[Μόνο για τους Μαθητές του Εκπαιδευτηρίου]

 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο κάθε έτους – με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και αποτελεί τη μεγάλη γιορτή του Εκπαιδευτηρίου προς τιμήν των νέων Φοιτητών μας.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 • Διαγωνισμός Αριστείας
 • Εξοικείωση με Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Υποδειγματική Διδασκαλία των Απαντήσεων στο τέλος της Εξέτασης
 • Βράβευση με έπαινο όλων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό
 • Αποσφράγιση Γραπτών από Επιτροπή Γονέων
 • Ανακήρυξη Υποτρόφων – Βράβευση
 • Δεξίωση

Πραγματοποιείται τον Ιούνιο κάθε έτους και αφορά μαθητές που ολοκλήρωσαν την Α΄ Λυκείου και ετοιμάζονται να φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου.

 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Γνωριμία με τους Καθηγητές, τα μέλη της Διοίκησης, τους Υπεύθυνους Τάξης, Γραμματείας και Διαγωνισμάτων
 • Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου, τις Εκπαιδευτικές Διαδικασίες καθώς και των Καθηκόντων και Υποχρεώσεων Διεύθυνσης, Καθηγητών, Μαθητών και Γονέων
 • Παρουσίαση του Τρόπου Μελέτης και των ιδιαιτεροτήτων κάθε Μαθήματος
 • Μικρή δεξίωση 

Πραγματοποιούνται τον Ιούνιο για τη Γ΄ Λυκείου και τον Σεπτέμβριο για τη Β΄ Λυκείου. Αποτελούν ξεχωριστές τελετές για γονείς και μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019 Ενημέρωσης για Σχολές και Νέο Σύστημα Εισαγωγής. Το παρακολούθησαν 420 Μαθητές και Γονείς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019 – Ενημέρωσης για Σχολές και Νέο Σύστημα Εισαγωγής. Το παρακολούθησαν 420 Μαθητές και Γονείς.