Στο Εκπαιδευτήριό μας ΚΑΘΕ μαθητής αντιμετωπίζεται ως ΑΤΟΜΟ με προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Στις Προσωπικές Συνεντεύξεις με τους Διευθυντές και τους Υπεύθυνους Τάξης, κάθε παιδί:

                   Στηρίζεται ψυχολογικά και ενθαρρύνεται

                  Ενημερώνεται για την πραγματική εικόνα του και τις προοπτικές του

                  Παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για την προσωπική του πορεία

                  Αν χρειαστεί, καθοδηγείται με εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μελέτης

Στις Προσωπικές Συνεντεύξεις γίνεται και συζήτηση για τις προσωπικές επιλογές του μαθητή όσον αφορά στις Σχολές καθώς και ενημέρωση για το περιεχόμενο σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που τον ενδιαφέρουν.

Οι προσωπικές Συνεντεύξεις γίνονται 6 – 7 φορές το χρόνο (τακτικές) αλλά και κάθε φορά που οι Διευθυντές θα κρίνουν ή ο μαθητής θα αισθανθεί την ανάγκη (έκτακτες).