Δίδεται 3 φορές τον χρόνο

  • Περιέχει αναλυτική παρουσίαση της Ύλης
  • Υποδεικνύει τρόπους για τον καταμερισμό της
  • Προτείνει μεθόδους μελέτης
  • Παρουσιάζει ενδεικτικά ωράρια διαβάσματος
  • Φυσικά, στις Προσωπικές Συνεντεύξεις δίδονται αναλυτικές και εξατομικευμένες οδηγίες,
    όταν αυτό απαιτείται και κριθεί αναγκαίο από τους Διευθυντές ή τους μαθητές.

Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Μελέτης

Από το 2006 δίδεται αναλυτικό Ατομικό Πρόγραμμα Διαβάσματος για όλο το χρόνο σε όποιον μαθητή το ζητήσει ή κριθεί από τη Διεύθυνση ότι το έχει ανάγκη.

Το Πρόγραμμα αυτό δημιουργείται σε συνεργασία με το μαθητή και προσαρμόζεται στο σχολικό πρόγραμμά του, στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, στα ωράρια που ο ίδιος θεωρεί αποδοτικά και γενικά στις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Υπεύθυνη κατάρτισης των προγραμμάτων: Σοφία Τριπαμπούκη