Η ιστορία της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στο Μαρούσι ξεκινά από το Μάιο του 1975, όταν ο κ. Κώστας Πουσπουρίκας ίδρυσε
το φροντιστήριο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Σεπτέμβριος 1979: Ο Βασίλης Τριπαμπούκης συνεργάζεται με τον κ. Κώστα Πουσπουρίκα και επεκτείνουν
το φροντιστήριο, μετονομάζοντάς το σε ΠPOΤΥΠO ΛΥΚΕIΑΚΟ.

Ακολουθεί μια επιτυχημένη πορεία. Είναι η πρώτη φορά που ένα φροντιστήριο εκτός κέντρου Αθηνών
διακρίνεται και αναπτύσσεται τόσο.

lανουάριος 1992: Το φροντιστήριο μετονομάζεται σε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Είναι πια ένα από τα 3 μεγαλύτερα φροντιστήρια της Ελλάδας. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις απλώνονται σε 5 κτήρια, όλα στην πλατεία ΕΗΣ του Αμαρουσίου.
Διαθέτει πλέον των 40 αιθουσών διδασκαλίας, απασχολεί πάνω από 90 καθηγητές και φοιτούν σ’ αυτό πάνω από 1.000 μαθητές.

Σεπτέμβριος 1993: Οι δραστηριότες του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επεκτείνονται συνεχώς. Δημιουργείται σχολή Σχεδίου, σχολή Ξένων Γλωσσών, οργανώνονται τμήματα για Τεχνικά Λύκεια. Ιδρύεται Εκδοτικός Οίκος.

Σεπτέμβριος 1995: Κάθε Δέσμη – Κατεύθυνση αυτονομείται διοικητικά και κτηριακά. Μία αναγκαία εξέλιξη για να οργανωθεί καλύτερα το Εκπαιδευτήριο και να μη χάσει το ανθρώπινο πρόσωπό του λόγω του όγκου του.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ είναι η συνέχεια του θεωρητικού τμήματος της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ακολουθεί με το ίδιο πάθος και πείσμα την πορεία της στον εκπαιδευτικό χώρο, διατηρώντας τα πιστεύω και τις αρχές της.

Παρά τη γενικότερη αστάθεια που ταλανίζει την εκπαιδευτική κοινότητα η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ συνεχίζει
με σταθερότητα να παρέχει Παιδεία και Γνώση, διαμορφώνοντας το απαραίτητο θεωρητικό – γνωστικό και ανθρωπιστικό υπόβαθρο των μαθητών της.