ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλης Τριπαμπούκης

Εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Εκπαιδευτηρίου.
Στηρίζει και παρακολουθεί προσωπικά κάθε μαθητή χωριστά με τις Προσωπικές Συνεντεύξεις. Είναι υπεύθυνος για τον σχηματισμό των τμημάτων και την κατάταξη των μαθητών σ’ αυτά. Είναι, τέλος, ο Συντονιστής των Υπευθύνων Τάξης.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αμαλία – Ελένη Χαίρη – Τριπαμπούκη

Εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Εκπαιδευτηρίου που αφορούν στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα. Είναι η Συντονίστρια των Συμβούλων Μαθημάτων.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Σοφία Τριπαμπούκη

α) Ενημερώνει σε ΑΤΟΜΙΚΕΣ συναντήσεις τους μαθητές για τις Σχολές και Επαγγέλματα.
β) Καταρτίζει τα ΑΤΟΜΙΚΑ Προγράμματα Μελέτης και Οργάνωσης Χρόνου των μαθητών.
γ) Επιμελείται την Οργάνωση των Σεμιναρίων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και των λοιπών Εκδηλώσεων του Εκπαιδευτηρίου.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Παναγιώτης Τριπαμπούκης
Εποπτεύει και ελέγχει τις διαδικασίες που αφορούν στην Γραμματειακή υποστήριξη και τα Οικονομικά 
του Εκπαιδευτηρίου.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαμορφώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και εποπτεύουν την εφαρμογή τους. Είναι υπεύθυνοι για τη ροή της ύλης, την οργάνωση των επαναλήψεων, τα θέματα των Διαγωνισμάτων και τα βιβλία του μαθήματός τους. Τέλος, βοηθούν ατομικά τους μαθητές, εάν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί.

Αγνώστου: Καλλιόπη Βέβα

Γνωστού: Στασινή Σιχλιμίρη

Αρχαίων Β΄ Λυκείου: Βιολέττα Πετρούτσου

Έκθεσης: Αμαλία – Χαίρη Τριπαμπούκη – Ελίνα Γκιόκα

Κοινωνιολογίας:
 Αμαλία – Χαίρη Τριπαμπούκη

Έκθεσης Β΄ Λυκείου: Ιωάννα Καραχάλιου

Ιστορίας: Αθηνά Ζούπου

Λατινικών: Τάνια Τσιρογιαννάκη

Ιστορίας Β΄ Λυκείου: Αναστασία Γκοτσοπούλου

Λογοτεχνίας: Βιολέττα Κοσκινά

Θετικών Μαθημάτων: Εύη Καλογεράκη


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΞΗΣ

Παρακολουθούν την πορεία των μαθητών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με κάθε μαθητή χωριστά συνεχώς όλο το έτος.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Κατερίνα Κεφαλωνίτου

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Ζέτα Κακούρη

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Καλλιόπη Βέβα

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Αιμιλία Στεφοπούλου


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γίνεται από τον Διευθυντή Βασίλη Τριπαμπούκη.

Οι μαθητές κατατάσσονται στα τμήματα με βάση:

  • τους σχολικούς βαθμούς
  • την επίδοσή τους στο κατατακτήριο Διαγώνισμα του Εκπαιδευτηρίου
  • τις προσωπικές τους ανάγκες
  • τους στόχους τους

και αφού απαραίτητα προηγηθεί Προσωπική Συνέντευξη με τον Διευθυντή.


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο τρόπος και η διαδικασία που κατατάσσονται οι μαθητές στα τμήματα εξασφαλίζει ένα απολύτως θετικό κλίμα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα:
Και οι μαθητές διδάσκονται μαζί με άτομα του επιπέδου τους.
Και οι καθηγητές ξέρουν που απευθύνονται και προσαρμόζουν την διδασκαλία τους ανάλογα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από την αρχή του σχολικού έτους ο Σύμβουλος κάθε μαθήματος οργανώνει τη διδασκαλία, κατανέμοντας την ύλη στις διδακτικές εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τις επαναλήψεις, που είναι προκαθορισμένες πότε θα ξεκινήσουν και πόσο θα διαρκέσουν.


ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Πραγματοποιούνται ανά μάθημα με την εποπτεία του Συμβούλου και την συμμετοχή των ομόλογων καθηγητών. Γίνεται αποτίμηση της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, επικοινωνούν και συντονίζονται οι διδάσκοντες.


ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Οι Διευθυντές ενημερώνονται συνεχώς για την εικόνα και την πρόοδο του μαθητή (όχι μόνο για τους βαθμούς) σε κάθε μάθημα.
Από το 2013 λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία περιλαμβάνεται, πέραν των άλλων, και η ατομική καρτέλα του μαθητή η οποία ενημερώνεται καθημερινά από τους διδάσκοντες.
Έτσι οι Διευθυντές έχουν ανά πάσα στιγμή πλήρη γνώση της εικόνας κάθε παιδιού ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν με τις Προσωπικές Συνεντεύξεις για στήριξη και καθοδήγηση.