ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλης Τριπαμπούκης

Εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Εκπαιδευτηρίου.
Στηρίζει και παρακολουθεί προσωπικά κάθε μαθητή χωριστά με τις Προσωπικές Συνεντεύξεις. Είναι τέλος υπεύθυνος για τον σχηματισμό των τμημάτων και την κατάταξη των μαθητών σ’ αυτά.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αμαλία-Ελένη Χαίρη- Τριπαμπούκη

Εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Εκπαιδευτηρίου που αφορούν
στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σοφία Τριπαμπούκη

α) Επιμελείται την Οργάνωση των Σεμιναρίων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και των
     επιπλέον Εκδηλώσεων του Εκπαιδευτηρίου.
β) Καταρτίζει τα ΑΤΟΜΙΚΑ Προγράμματα Μελέτης και Οργάνωσης Χρόνου των μαθητών.

γ) Είναι Υπεύθυνη Ποιότητας και ελέγχει το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001 : 2008 του Εκπαιδευτηρίου.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Παναγιώτης Τριπαμπούκης
Εποπτεύει και ελέγχει τις διαδικασίες που αφορούν στην Γραμματειακή υποστήριξη και τα Οικονομικά

του Εκπαιδευτηρίου.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαμορφώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και εποπτεύουν την εφαρμογή τους. Είναι υπεύθυνοι για τη ροή της ύλης, την οργάνωση των επαναλήψεων, τα θέματα των Διαγωνισμάτων και τα βιβλία του μαθήματός τους.

Ιστορίας: Αμαλία – Χαίρη Τριπαμπούκη

Λατινικών: Αμαλία – Χαίρη Τριπαμπούκη

Έκθεσης: Αμαλία – Χαίρη Τριπαμπούκη – Ελίνα Γκιόκα

Θετικών Μαθημάτων: Εύη Καλογεράκη

Αγνώστου: Καλλιόπη Βέβα

Γνωστού: Στασινή Σιχλιμίρη

Λογοτεχνίας: Βιολέττα Κοσκινά

Αρχαίων Β΄ Λυκείου: Βιολέττα Πετρούτσου

Έκθεσης Β΄ Λυκείου: Ιωάννα Καραχάλιου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΞΗΣ

Παρακολουθούν την πορεία των μαθητών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με κάθε μαθητή χωριστά συνεχώς όλο το έτος.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Βιολέττα Κοσκινά

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Αιμιλία Στεφοπούλου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Καλλιόπη Βέβα

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Βιολέττα Κοσκινά


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γίνεται από τον Διευθυντή.

Οι μαθητές κατατάσσονται στα τμήματα με βάση:

  • τους σχολικούς βαθμούς
  • την επίδοσή τους στο κατατακτήριο Διαγώνισμα του Εκπαιδευτηρίου
  • τις προσωπικές τους ανάγκες
  • τους στόχους τους

και αφού απαραίτητα προηγηθεί Προσωπική Συνέντευξη με τον Διευθυντή.


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο τρόπος και η διαδικασία που κατατάσσονται οι μαθητές στα τμήματα εξασφαλίζει ένα απολύτως θετικό κλίμα σε μια ομοιογενή διδακτική ομάδα:
Και οι μαθητές διδάσκονται μαζί με άτομα του επιπέδου τους
Και οι καθηγητές ξέρουν που απευθύνονται και προσαρμόζουν την διδασκαλία τους ανάλογα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από την αρχή του σχολικού έτους ο Σύμβουλος κάθε μαθήματος οργανώνει τη διδασκαλία, κατανέμοντας την ύλη στις διδακτικές εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τις επαναλήψεις, που είναι προκαθορισμένες πότε θα ξεκινήσουν και πόσο θα διαρκέσουν.


ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Πραγματοποιούνται ανά μάθημα με την εποπτεία του Συμβούλου και την συμμετοχή των ομόλογων καθηγητών. Γίνεται αποτίμηση της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, επικοινωνούν και συντονίζονται οι διδάσκοντες.