ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

22 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 4 μαθήματα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Γ΄ Λυκείου). 

15 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 3 διδασκόμενα μαθήματα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Β΄ Λυκείου). 

11 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 2 διδασκόμενα μαθήματα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων (Α΄ Λυκείου).

 

Συνθήκες Πανελλαδικών Εξετάσεων

  • Προκαθορισμένο Πρόγραμμα που δίδεται στην αρχή του έτους – Προκαθορισμένη Ύλη για κάθε Διαγώνισμα, που δίδεται 10-15 ημέρες νωρίτερα στους μαθητές.
  • Αυστηρή Επιτήρηση από Σώμα μονίμων Επιτηρητών που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο Διαγωνισμάτων.
  • Διόρθωση και βαθμολόγηση με κριτήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων από τους ίδιους τους διδάσκοντες του Εκπαιδευτηρίου.
  • Δύο βαθμολογητές σε ορισμένα Διαγωνίσματα.
  • Δύο βαθμολογητές σε όλα τα Διαγωνίσματα της Έκθεσης – Δύο Βαθμολογητές σε όλες τις Εκθέσεις σπιτιού.

* ΔΙΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΑIΡΕΤΙΚΑ: Δεύτερο Διαγώνισμα για εξάσκηση στο σπίτι

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Ο καθηγητής παρουσιάζει τις λύσεις ΚΑΙ για τα ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΚΡΙΤΩΝ»

Ηλεκτρονικό Αρχείο Ασκήσεων, Θεμάτων & Ερωτήσεων σε όλα τα μαθήματα, επιπλέον των υπαρχόντων στα βιβλία του Εκπαιδευτηρίου και στα Διαγωνίσματα.

Είναι στη διάθεση όσων μαθητών το έχουν ανάγκη. Λειτουργεί από το 1990.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γίνεται σε όλα τα Διαγωνίσματα για τους Προφορικώς Εξεταζόμενους μαθητές των Πανελλαδικών.