ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

21 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 4 μαθήματα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Γ΄ Λυκείου). Συν ακόμα 6 Διαγωνίσματα για το 5ο μάθημα.

14 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 3 διδασκόμενα μαθήματα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Β΄ Λυκείου). Συν ακόμα 4 Διαγωνίσματα για τα Μαθηματικά.

10 3ωρα Διπλά* Διαγωνίσματα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας και στα 2 διδασκόμενα μαθήματα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων (Α΄ Λυκείου).

 

Συνθήκες Πανελλαδικών Εξετάσεων

  • Προκαθορισμένο Πρόγραμμα που δίδεται στην αρχή του έτους – Προκαθορισμένη Ύλη για κάθε Διαγώνισμα.
  • Αυστηρή Επιτήρηση από Σώμα μονίμων Επιτηρητών που συντονίζεται από τον Υπεύθυνο Διαγωνισμάτων.
  • Διόρθωση και βαθμολόγηση με κριτήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων από τους ίδιους τους διδάσκοντες του Εκπαιδευτηρίου.
  • Δύο βαθμολογητές σε ορισμένα Διαγωνίσματα.
  • Δύο βαθμολογητές σε όλα τα Διαγωνίσματα της Έκθεσης – Δύο Βαθμολογητές σε όλες τις Εκθέσεις σπιτιού.

* ΔΙΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΑIΡΕΤΙΚΑ: Δεύτερο Διαγώνισμα για εξάσκηση στο σπίτι

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Ο καθηγητής παρουσιάζει τις λύσεις ΚΑΙ για τα ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΚΡΙΤΩΝ»

Ηλεκτρονικό Αρχείο Ασκήσεων, Θεμάτων & Ερωτήσεων σε όλα τα μαθήματα, επιπλέον των υπαρχόντων στα βιβλία του Εκπαιδευτηρίου και στα Διαγωνίσματα.

Είναι στη διάθεση όσων μαθητών το έχουν ανάγκη. Λειτουργεί από το 1990.